materiały dla uczniów ...

Opis lekcji

 • Temat lekcji:
  Tworzenie funkcji w języku C++.
 • Cel lekcji: Umiejętność utworzenia prostych funkcji, które nie zwracają wartości i zwracających wartość.
 • W podręczniku mamy to w punkcie 2 na stronie 94.

Co trzeba zrobić:

 • Zapoznać się z wiadomościami w podręczniku.
 • Zobaczyć film, w którym są pokazane przykłady tworzenia funkcji:
 • Przeanalizować poniższy przykładowy kod programu. Ułatwieniem są komentarze w kodzie programu.
 • Wykonać zadanie do tematu.

Kod programu:


#include <iostream>
using namespace std;

// Definicja funkcji o nazwie suma1. 
// Funkcja zwraca warttość (w definicji jest na początku typzwracanej wartości int).
// Ma ona 2 argumenty a i b typu całkowitego i zwraca wartość całkowitą (int) 
int suma1(int a, int b) {
	//deklaracja dodatkowej zmiennej wynik typu int
	int wynik;
	//obliczenie wartości zmiennej instrukcją przypisania
	wynik = a + b;
	//zwracanie wartości funkcji
	return wynik;
}

// Definicja funkcji o nazwie suma2. 
// Funkcja NIE zwraca warttości (w definicji jest na początku void).
// Ma ona 2 argumenty a i b typu całkowitego i w wyniku wyświetla wartość całkowitą wynik
void suma2(int a, int b) {
	//deklaracja dodatkowej zmiennej wynik typu int
	int wynik;
	//obliczenie wartości zmiennej instrukcją przypisania
	wynik = a + b;
	//zwracanie wartości funkcji
	cout <<"\n suma = " << wynik;
}

// Definicja funkcji o nazwie pole_kola1. 
// Funkcja NIE zwraca warttości (w definicji jest na początku void).
// Ma ona 1 argument r typu całkowitego i w wyniku wyświetla wartość rzeczywistą wynik
void pole_kola1(int r) {
	//pole koła liczymy ze wzoru P=PI*r*r, gdzie PI=3,1415
	//wynik będzie liczbą rzeczywistą float
	float wynik;
	//ustawienie przybliżonej wartość liczby PI
	float PI=3.14;
	wynik = PI * r * r;
	// wyświetlenie wartości funkcji
	cout <<"\n pole kola o promieniu " << r << " wynosi: " << wynik;
}

// Definicja funkcji o nazwie pole_kola2. 
// Funkcja zwraca warttość (w definicji jest na początku float).
// Ma ona 1 argument r typu całkowitego i w wyniku wyświetla wartość rzeczywistą wynik
float pole_kola2(int r) {
	//pole koła liczymy ze wzoru P=PI*r*r, gdzie PI=3,1415
	//wynik będzie liczbą rzeczywistą float
	float wynik;
	//ustawiamy przybliżoną wartość liczby PI
	float PI=3.14;
	wynik = PI * r * r;
	//zwracanie wartości funkcji
	return wynik;
}

//program główny
int main() {
	cout << "\nPrzyklad 1 - uzycie funkcji zwracajacej wartosc";
	// wyświetlenie sumy liczb 10 i 12
	cout << "\n suma = " << suma1(10, 12);
	
	cout << "\n\nPrzyklad 2 - uzycie funkcji, ktora NIE zwraca wartosci";
	// wyświetlenie sumy liczb 10 i 12
	suma2(10, 12);

	cout << "\n\nPrzyklad 3 - pole kola za pomoca funkcji NIE zwracajacej wartosci: pole_kola1";
	// wyświetlenie pola dla r=2
	pole_kola1(2);

	cout << "\n\nPrzyklad 4 - pole kola za pomoca funkcji zwracajacej wartosc: pole_kola2";
	// wyświetlenie pola dla r=2
	cout <<"\n pole kola o promieniu " << 2 << " wynosi: " << pole_kola2(2);
	
	return 0;
}

Użycie kodu:

 • Powyższy kod można wykorzystać w środowiski Dev C++. Wystarczy utworzyć nowy projekt i wkleić ten kod zamiast istniejącego.
 • Można też użyć kodu na jednej ze stron WWW z kompilatorami on-line, na przykład na stronie: www.cpp.sh

ZADANIE:

 • Utwórz w programie 2 funkcje obliczające objętość sześcianu o krawędzia długości a. Jedna z nich na zwracać wartość, a druga ma nie zwracać wartości.
 • Zastosuj te funkcje w programie obliczając objętość dla przykładowych liczb.
 • W programie zadeklaruj zmienną a typu int
 • Poleceniem cin wczytaj wartość a z klawiatury.
 • Użyj zmiennej a jako argumentu w funkcjach obliczających objętość.